بیمه ایران نمایندگی صابری نیاکی اقدام به استخدام و گزینش نیروی انسانی با شرایط زیر نموده است: یمه ایران نمایندگی صابری نیاکی

– جوانان پویا و فعال با هر تحصیلاتی

– بازنشستگان با تجربه و صاحب فکر

– بانوان خانه دار و با انگیزه ( کار در خانه )

– شاغلان محترم خواهان شغل دوم – بدون تداخل کاری

– بدون هیچ امکانات و سرمایه ای، پاره وقت – تمام وقت

لطفا از طریق فرم استخدام در این صفحه، مشخصات خود را برای ما ارسال کنید تا در اولین فرصت توفیق همکاری حاصل شود.