بیمه مسافرتی

امروزه با توجه به کثرت مسافرتهای خارجی ونظرباینکه هزینه های سرسام آور معالجه ودرمان حوادث وبیماریهای پیش بینی نشده که گاهی از دهها برابر هزینه پیش بینی شده سفر نیز تجاوز می کند لزوم داشتن بیمه مسافرتی خارج از کشوررا گوشزد می نماید.

هزینه بسیارناچیزچندهزارتومانی این بیمه نامه در مقابل هزینه های چند میلیونی یک مسافرت نیز مزید برعلت است که اشخاصی که قصد مسافرت خارج از کشور را دارند،حتما بیمه مسافرتی را تهیه وآرامش خاطر در سفر را برای خود وخانواده به ارمغان آورند.نمایندگی صابری با همکاری دفتر خدمات مسافرتی تفریحات،بیمه ایران،بیمه رازی،بیمه پارسیان،بیمه پاسارگاد، بیمه آسیا و بیمه سامان اقدام به صدور و ارائه بیمه مفری با پوششهای باورنکردنی وهزینه ناچیز نموده است وبدین ترتب نمایندگی صابری بعنوان بزرگترین صادر کننده بیمه مسافرتی با همکاری آژانس تفریحات قادر است بیمه مسافرتی ایران،بیمه مسافرتی رازی،بیمه مسافرتی پارسیان،بیمه مسافرتی پاسارگاد،بیمه مسافرتی آسیا و بیمه مسافرتی سامان را تحت پوشش شرکت بین المللی رایس شوتز وآواسان به مسافرین ومهمانان تورهای مسافرتی وحتی آژانسهای مسافرتی ارائه نماید

مزایای بیمه مسافرت خارج از کشور یا بیمه مسافرتی مفری با احتساب موارد استثتائات و شرایط مندرج در بیمه نامه عبارتند از :

 • پرداخت هزینه های درمانی ، جراحی داروخانه ها و بیمارستانها جهت حوادث و بیماریهایی که در طول مسافرت بروز نماید تا مبلغ پنجاه هزار یورو
 • جبران هزینه های فوریتهای دندانپزشکی تا مبلغ یکصدو پنجاه یورو
 • پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی
 • پرداخت هزینه های دعاوی حقوقی در طول سفر تا یکهزار یورو طبق شرایط بیمه نامه
 • راهنمایی و مساعدت در سرقت یا مفقود شدن مدراک مسافرتی
 • بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری شدن مسافرین
 • بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت
 • پرداخت هزینه های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان کشور مقصد
 • انتقال پیامهای فوری و اضطراری بیمه شده
 • بازگشت پیش بینی نشده وفورس ماژور به دلیل مسائل پزشکی یا بیماری بستگان بیمه شده در صورتیکه نتواند از بلیط اولیه جهت بازگشت استفاده نماید.
 • ارسال دارو از کشور ایران به کشوری که بیمه شده در آن بستری است.
 • استرداد بار مسافر در صورت مفقودی یا اشتباه مسیر بار
 • چنانچه بار کنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد،هزینه های خریدهای اضطراری تا مبلغ دویست یورو یورو و در صورتیکه این تاخیر به بیش از۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا مبلغ هشتصد یورو
 • در صورتیکه مفقود شدن یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرتی از قبیل گذرنامه،ویزا و…. ارائه اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامهای قانونی برای جایگزینی آنها
 • پرداخت هزینه های دیدار اضطراری هر فرد به درخواست بیمه گذار از مبدا ایران شامل یک فقره بلیط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقف روزانه ۶۰ یورو برای حداکثر۱۵ روز متوالی در بیمارستان بستری شود .

۱- هزینه های پزشکی و بستری در خارج از کشورتا سقف پنجاه هزار یورو تقبل خواهد نمود.

۱-۱جابجایی یا بازگرداندن بیمه گذار به خارج از کشور در طول سفر در اثر بروز بیماری یا حادثه

۱-۲پرداخت هزینه های فوری دندانپزشکی شرکت امداد رسان مفری در صورت نیاز، هزینه های فوری دندانپزشکی را به بیمه گذار در خارج از کشور محل اقامت وی تا سقف ۴۰۰ یورو پرداخت می نماید.

۱-۳بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور به محض بستری شدن بیمه گذار به دلیل بیماری ناگهانی و یا حادثه به مدت بیش از ۱۰ روز و یا فوت وی شرکت امداد رسان مفری هزینه بازگشت یک نفر از اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه گذار به کشور مبدا( محل اقامت) را در صورت عدم توانایی به سفر یا وسیله نقلیه شخصی خود و یا وسیله نقلیه ای که در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.

۱-۴بازگرداندن جسد متوفی

۱-۵سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده ، از جمله هزینه رفت و برگشت به محل بستری شدن و مخارج اقامت تا سقف ۸۵ یورو برای هر روز، حداکثر به مدت ده روز تا ( مبلغهشتصدوپنجاه یورو) را پرداخت خواهد نمود.

۱-۶بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده

۱-۷تحویل دارو

۱-۸ارسال پیام ها و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری

۱-۹حواله تضمینی وجوه نقد شرکت امداد رسان مفری وجوه مربوط به هر نوع وثیقه قانونی از جانب بیمه گذار تا سقف حداکثر ۸۵۰ یورو را حواله خواهد نمود.

۱۰-۱حواله وجه نقد چنانچه بیمه گذار در طول مسافرت به خارج از کشور در نتیجه سرقت، مفقودی بار، بیماری یا حادثه پول نقد خود را از دست بدهد، شرکت امداد رسان مفری به شرط سپرده گذاری مبلغ مورد تقاضا در قالب چک بانکی، حواله یا پول نقد در دفتر رسمی خود در ایران نسبت به حواله حداکثر۸۵۰ یورو اقدام خواهد نمود.

۱۱-۱ فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور در صورت فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت امداد رسان مفری هزینه های لازم برای تهیه گذرنامه، گواهینامه رانندگی،شناسنامه المثنی و یا مدارک کنسولی مشابه تا سقف دویست یورو را تقبل خواهد نمود.

۱-۱۲معاضدت ومشاوره حقوقی شرکت امداد رسان مفری هزینه های دفاع قانونی در مقابل اشخاص ثالث دعاوی کیفری و مدنی ناشی از حوادث رانندگی در خارج از کشور تا سقف حداکثر هزارو پانصد یورو و یا معادل آن به ارز کشور مورد دعوی ) پوشش خواهد داد.

-تذکر مهم

-جبران خسارت مفقودشدن بار تحویلی به هواپیما

در صورت فقدان بار توسط شرکت هواپیمایی حامل، شرکت امداد رسان مفری علاوه بر خسارتی که حامل متعهد به پرداخت آن است، ما به التفاوت آن را تا سقف حداکثر دویست وده یورو برای مجموعه بار و لوازم تحویل شده به هواپیما، به بیمه گذار پرداخت خواهد نمود.

-جبران خسارت تاخیر در ورود بار همراه مسافر

در صورتی که بار همراه مسافر ثبت شده باشد،شرکت امداد رسان مفری هزینه تاخیر در ورود بار همراه وی را مشروط به آن که شرکت هواپیمایی مربوطه وابسته به یاتا باشد پس از گذشت حداقل شش ساعت تاخیر، برای خرید ملزومات اساسی و حداکثر تا سقف یکصد یورو پوشش می دهد.

-یافتن و ارسال بار و لوازم شخصی

– پوشش تاخیر در حرکت

-در صورتی که تاخیر بیش از شش ساعت باشد ، تا سقف چهل وپنج یورو

-در صورتی که تاخیر بیش از دوازده ساعت باشد چهل وپنج یورو اضافه بر بندیک

-در صورتی که تاخیر بیش از هجده ساعت باشد چهل وپنج یورو اضافه بر بنددو

–در صورتی که تاخیر بیش از بیست وچهار ساعت باشد چهل وپنج یورو اضافه بر بندسه

جهت مشاوره و صدور بیمه مسافرتی با ما تماس بگیرید.