درباره ما بیمه ایران نمایندگی صابری نیاکی

درباره ما

رفاه عمومی و عدالت اجتماعی محصول اقتصادی پویا و رو به رشد می‌باشد که این مهم در سایه توسعه همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فعالیت موثر در عرصه تولید و بازار پول و سرمایه قابل تحقق است. بدون شک حرکت در این راستا و تلاش در عرصه تولید و سرمایه گذاری در ابعاد مختلف آن مستلزم آرامش و اطمینان و کاهش ریسک متولیان بخش‌های مختلف و صاحبان انواع سرمایه می‌باشد. بدیهی است نقش بیمه در ایجاد امنیت، آرامش و حصول اطمینان از دور شدن ریسک و خطر، در بخش‌های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و … حائز اهمیت است.

درباره ما بیمه ایران نمایندگی صابری نیاکی

اهداف و مأموریت‌ها

نمایندگی صابری نیاکی بیمه ایران به عنوان عضوی از خانواده معظم بیمه، با برخورداری از توان فنی و مالی و فناوریهای نوین در تلاش جهت گسترش و توسعه فرهنگ بیمه با هدف تاثیر گذاری در ارتقاء سطح ضریب نفوذ بیمه در کشور می باشد. همچنین این نمایندگی بر آنست که با احساس مسئولیت و رعایت اصول و اخلاق حرفه ای، نقش سازنده و بسزایی را در ارائه خدمات حرفه ای، آسان و سریع بیمه ای اعم از مشاوره و بررسی نیازهای بیمه گذار، تهیه و تنظیم بیمه نامه ها و قرارداد های بیمه ای گروهی و انفرادی مطلوب با پوشش های کافی و حق بیمه مناسب و نیز ارائه خدمات پس از فروش به بیمه گذاران خود ایفا نماید، چون باور داریم که پوشش بیمه ای صرفاً خریداری بیمه نامه نیست بلکه شروع همراهی شرکت با بیمه گذاران خود می باشد.

برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد