بیمه درمان تکمیلی هنرمندان

برای بسیاری ازسازمانها بیمه درمان تکمیلی با نام نمایندگی صابری آشناست.

ارائه خدمات ویژه با همراهی پرسنل مجرب و کارآزموده، صبور و با نشاط، و با بیش از ده سال تجربه کار تخصصی در این رشته موجب گردیده که بسیاری “نمایندگی صابری” را تنها ، مجری قراردادهای درمان بدانند. ما مفتخریم توانسته ایم نهال کم جان درمان تکمیلی در صنعت بیمه را به درختی تنومند و استوار تبدیل سازیم تا همگان از آن بهره مند شوند.