سوالات متداول بیمه ای

10سوال متداول در مورد صدور الحاقيه بيمه نامه شخص ثالث 93

۱-الحاقيه چيست؟

الحاقيه سندي رسمي است كه هرگونه تغيير در مفاد بيمه نامه شخص ثالث در آن ثبت و جزو لاينفك بيمه نامه مي باشد.

۲-نرخ سال ۱۳۹۳در سال جديد چقدر مي باشد؟

طبق اعلام قوه قضاييه، معادل ريالي ديه در سال ۱۳۹۳ براي ماههاي غير حرام ۱۵۰ ميليون تومان و براي ماههاي حرام ۲۰۰ ميليون تومان مي باشد.

۳- ماههاي حرام كدامند؟

بر اساس شرع مبين اسلام از ۱۲ ماه قمري، چهار ماه رجب، ذي القعده، ذي‌ الحجه و محرم ماه‌هاي حرام هستند. سه ماه حرام پشت سر هم و يك ماه (رجب) جدا از بقيه است.

۴-آيا دريافت الحاقيه بيمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباري‌ است‌ يا اختياري‌؟

بر اساس قانون‌ اصلاح قانون بيمه‌ شخص ثالث تمامي دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ مسؤول‌ جبران‌ خسارتهاي‌ بدني‌ و مالي ‌هستند كه‌ بر اثر حوادث ‌وسايل‌ نقليه‌ يا محمولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد مي‌شود بنابراين‌ موظفند مسؤوليت‌ خود را حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه حرام بيمه‌ نمايند كه اين ميزان در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۰ ميليون تومان براي خسارات جاني و ۵ ميليون تومان براي خسارات مالي وارد به اشخاص ثالث است.

۵-آثار عدم دريافت الحاقيه افزايش تعهدات بيمه شخص ثالث براي بيمه گذاران چيست؟

در صورت عدم اقدام براي دريافت الحاقيه افزايش تعهدات بيمه شخص ثالث، شركت بيمه خسارت زيانديدگان را حداكثر تا ميزان مندرج در بيمه نامه پرداخت نموده و باقيمانده خسارت توسط مقصر حادثه (بيمه گذار) پرداخت مي شود. به عنوان مثال در سال جاري حداقل به ميزان ۴۸ ميليون تومان به ازاي هر نفر بر عهده بيمه گذار است.

۶- زمان شروع اولين ماه حرام در سال ۱۳۹۳ چيست؟

اولين ماه حرام در تقويم سال ۱۳۹۳ ماه رجب بوده كه برابر با روز پنجشنبه۱۳۹۳.۲.۱۱ است. لازم به ذكر است كه آغاز رسمي ماه رجب، شامگاه روز چهار شنبه ۱۳۹۳.۲.۱۰ مي باشد. شروع ساير ماههاي حرام از ۱۳۹۳.۰۶.۰۶ خواهد بود.

۷- تفاوت ماههاي حرام با ماههاي عادي در چيست؟

چنانچه حادثه رانندگي و فوت زيانديده هر دو در ماههاي حرام اتفاق افتد، بر اساس قانون مجازات اسلامي، ميزان ديه يك سوم بيشتر از ماههاي عادي خواهد بود.

۸- براي دريافت الحاقيه بيمه نامه بايد به كجا مراجعه كرد؟

بيمه گذاران براي دريافت الحاقيه افزايش سقف تعهدات بيمه نامه (تعهدات مالي و بدني ثالث و حوادث راننده) بايد به همان واحدي كه بيمه نامه خود را دريافت نموده اند مراجعه كنند. در صورت عدم دسترسي به نماينده صادر كننده بيمه نامه شخص ثالث، براي دريافت الحاقيه به شعب اصلي شركت بيمه در همان شهر و يا شهرهاي ديگر مراجعه گردد.

۹-آيا صدور الحاقيه با مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان تاثيري در تعهدات شركت بيمه براي حوادثي كه قبل از صدور الحاقيه اتفاق افتاده دارد؟

خير؛ ملاك تعهد شركت هاي بيمه در قبال زيانديدگان، سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه در زمان وقوع حادثه مي باشد. بنابراين الحاقيه فقط در مورد حوادثي كه بعد از تهيه آن اتفاق مي افتد اعتبار دارد.

۱۰- كداميك از شركتهاي بيمه مجاز به صدور الحاقيه نمي باشند؟

در حال حاضر كليه شركت هاي بيمه كه قبلاً بيمه‌نامه شخص ثالث را صادر كردند مجاز به صدور الحاقيه براي بيمه گذاران خود مي باشند.

* برگرفته از سایت بیمه مرکزی

چه مدارکی برای تشکیل پرونده جانی شخص ثالث لازم است؟

1. تکمیل فرم اعلامخسارتجانی(پشت و روی فرم)
2. اصل شناسنامه،کارت ملی،نشانی و تلفن ثابت متوفی به همراه کپی
3. اصل شناسنامه و کارت ملی راننده مقصر حادثه به همراه کپی
4. اصل بیمه نامه راننده مقصر به همراه کپی
5. اصل گواهی نامه راننده مقصر به همراه کپی پشت و روی آن
6. اصل کارت یا سند مالکیت خودرو به همراه کپی پشت و روی آن

مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه

» خسارت زیر 5 میلیون ریال(معادل 500 هزار تومان)

زیاندیده میبایست به همراهمدارکذیل به نزدیک ترین مرکز پرداختخسارتمالی مراجعه نماید:
1- اصل و کپی گواهی نامه
2- اصل و کپی بیمه نامه
3- اصل و کپی کارت ماشین
4- اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث

» خسارتبالای پنج میلیون ریال (معادل 500 هزار تومان)

1- اصل و کپی گواهی نامه
2- اصل و کپی بیمه نامه
3- اصل و کپی کارت ماشین
4- اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث
5- اصل و یا کپی برابر اصل گزارش پلیس (کروکی نیروی انتظامی)
* چنانچه بیمه نامه بصورت اقساط خریداری شده باشدبرایدریافتخسارتباید باقیمانده اقساط را قبل ازدریافتخسارتتسویه نماید.

قیمت روز خودرو چیست؟

با توجه به اینکه در پرداخت خسارت بیمه بدنه، ملاک قیمت روز خودرو است، منظور از قیمت روز خودرو قیمت کارخانه است یا قیمت بازار؟

قیمتی که آن خودرو در بازار خرید و فروش می شود را قیمت روز گویند.

ماه های حرام

ماه های حرام چه ماه هایی است؟

ماه های حرام عبارتند از محرم، رجب،ذی القعده و ذی الحجه

تخفیف بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل

تخفیف بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل در هر سال به چه میزان است؟

بیمه نامه ثالث:

تخفیف عدم خسارت برای سال دوم تا نهم به ترتیب 10% ، 15% ، 20% ، 30% ، 40% ، 50% ، 60% ، 70% و سال نهم و به بعد نیز 70 % تخفیف

بیمه نامه بدنه :

سال دوم تا پنجم به ترتیب 25% ، 35% ، 45% ، 60% ، 70% و بعد از سال پنجم نیز 70%

انتقال بیمه بدنه
با سلام در صورت امکان شرایط انتقال بیمه بدنه از خودرویی به خودرو دیگر را بیان کنید؟ با تشکر

برای انتقال بیمه بدنه از یک خودرو به خودرو دیگر بشرح ذیل اقدام می گردد.

1-هر دو خودرو به نام یک نفر باشد.

2- اسناد و مدارک مربوطه توسط نماینده بیمه ملت به مجتمع مرکزی ارسال می گردد .

3- حق بیمه محاسبه و اعلام می گردد.

4-انتقال توسط مجتمع تایید می گردد.

5-در دفتر نمایندگی بیمه نامه صادر می گردد

خسارت اصلی و فرعی اتومبیل

چنانچه حادثه ای منجر به خسارت اصلی و فرعی شود، آیا مبلغ خسارت فرعی که در نتیجه خسارت اصلی حادث شده قابل پرداخت است؟

در تصادفات بدون کروکی فقط برخورد مستقیم بین دو وسیله نقلیه قابل پرداخت میباشد و برخوردها و خسارتهای دیگر که پس از برخورد اولیه حاصل شود قابل قبول نمی باشد و نیاز به کروکی است.

صدور ثالث بدون جریمه دیرکرد
آیا امکان صدور بیمه نامه ثالث بدون جریمه برای وسیله نقلیه ایی که یکسال در پارکینگ نیرو انتظامی خوابیده و یا به مدت طولانی به سرقت رفته است وجود دارد ؟ به چه صورت ؟

بله امکان صدور بدو جریمه وجود دارد. باید تمامیاسناد و مدارک معتبر توقیف ( برگه توقیف ، برگه پارکینگ ، گواهی مبنی بر سرقت خودرو و ..) را برای مجتمع مرکزی ارسال تا پس از بررسی نسبت به صدور مجوز بدون جریمه اقدام گردد.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3887
امروزامروز7
دیروزدیروز9
هفته جاریهفته جاری16
ماه جاریماه جاری302
کل آمارکل آمار3887