اصول اخلاق حرفه ای صنعت بیمه

كلیه فعالان صنعت بیمه به به اصول اخلاقی زیر متعهد هستند:

♦ پایبندی به مقررات و تعهدات

  • احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم تلاش برای بی اثر كردن آن ها.

- برخورد با همكاران و واسطه هایی كه از طریق غیر اخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می پردازند.

- عدم چشم پوشی بسبت به تخلف دیگران و همكاری برای كاستن هر گونه فساد.

- پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد چه آشكار باشد چه پنهان.

- پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است.

- رعایت و حمایت از رقابت آزادانه و عادلانه و پیروی از اصول بیمه گری به ویژه در تعیین نرخ و شرایط.

♦ عدالت و انصاف

- تعیین دستمزد همكاران به صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمایندگان و كارگزاران طبق ضوابط.

- رفتار منصفانه با مشتریان و طرفهای تجاری در همه جوانب.

- پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیر اخلاقی و غیر صادقانه.

- تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی معقول منصفانه و درخور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا.

♦ شفافیت و صداقت

- صداقت و راستی در مبادله اطلاعات و نیز خودداری از عرضه گزارشات فریب دهنده، پنهان كاری و حذف هدفمند برخی ار اطلاعات.

- خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست در تبلیغات و اطلاع رسانی.

- انتشار مستمر اطلاعات دقیق مالیو ویژگیهای حرفه ای خود به صورت واقعی.

- اطلاع رسانی به موقع به بیمه گذاران نسبت به بروز هر گونه تغییرات موثر در ادای تعهدات.

- توجیه كامل مشتریان نسبت به شرایط پوشش بیمه و محدودیتهای دریافت خسارت.

- برقراری روابط شفاف با مشتری بگونه ای كه امكان هیچ گونه سوء استفاده نباشد.

♦ حفظ كرامت انسانی

- خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش ازحد برنامه های سرگرمی و تفریحی برای طرفهای تجاری.

- انتخاب همكارانی كه به اصول اخلاق حرفه ای متهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشاء و پرداختهای غیر موجه مبرا می باشند.

- محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان، همكاران و رقبا.

♦ رعایت حقوق اجتماعی

- احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن.

- اخترام به فرهنگ، ادب، رسوم و اعتقادات مشتریان.

- سلوك و عدم كینه توزی با منتقدانی كه سخن از نقض قانون و مقررات می گویند و عملكرد ها را نقد می كنند

- مقابله با پولی شویی و هرگونه فعالیت دیگری كه پشتیبان بزه های سازمان یافته باشد.

- پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار.

- همكاری با سازمانهای مردم نهاد و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی كه سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می شود.

- پذیرش شكایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز.

- احترام به حقوق مالكیت مادی و معنوی رقیبان.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3442
امروزامروز6
دیروزدیروز8
هفته جاریهفته جاری82
ماه جاریماه جاری263
کل آمارکل آمار3442