بیمه حمل و نقل کالا

بيمه حمل و نقل کالا بيمه اي است که به موجب آن بيمه گر در مقابل حق بيمه اي که از بيمه گذار دريافت مي کند متعهد مي شود

در جريان حمل کالا از نقطه اي به نقطه ديگر در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه چنانچه ، کالا تلف شده و يا دچار خسارت شود و يا بيمه گذار در رابطه بااين خطرات هزينه اي متحمل شود، زيان وارده را بپردازد .

بيمه حمل و نقل به صورت شکلي به دو طريق ساده و عمومي (تابع قرارداد کلي) صادر مي گردد:
بيمه حمل و نقل ساده:
بيمه حمل و نقل کالا، بيمه‌اي است که براي حمل کالاي معيني صادر مي‌شود و در آن مشخصات مورد بيمه از جمله نوع کالا، مقدار و ارزش کالا، طريق و نحوه حمل و موضوعات ديگري که مبين حقوق و تعهدات طرفين قرارداد مي‌باشد قيد ميگردد.

بيمه حمل و نقل عمومي:
در برخي مواقع، صدور بيمه‌‌هاي حمل و نقل ساده (بيمه‌هاي بيمه هاي کشتي، هواپيما و حمل کالا داخلي، خارجي و ترانزيت) بدليل تعداد بالاي تکرار آن مقرون به صرفه نمي‌باشند.
بيمه حمل و نقل کالا عمومي يک قرارداد کلي است که بين بيمه‌گر و بيمه‌گزار منعقد مي‌گردد و در آن شرايط اصلي بيمه و رئوس کلي حقوق و تعهدات طرفين معين مي‌شود. لکن مشخصات محمولات و نحوه حمل آنها زماني به اطلاع بيمه‌گر مي‌رسد که بيمه‌گزار اقدام به حمل کالا مي‌نمايد. با صدور چنين قراردادهايي کليه حمل و نقل‌هايي که بيمه‌گزار در آينده انجام مي‌دهد تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد مشروط به اينکه بيمه‌گزار مشخصات و نحوه حمل کالا و وسيله حمل، مبدا و مقصد و بطور کلي آنچه که در بيمه‌نامه پيش‌بيني نشده و احتياج به تصريح دارد قبل از حمل به اطلاع بيمه‌گر برساند تا بيمه‌گر نسبت به صدور گواهي بيمه اقدام نمايد. بديهي است اين اطلاعات مي‌بايست قبل از شروع حمل به اطلاع بيمه‌گر برسد مگر اينکه ترتيب ديگري در قرارداد مورد توافق قرار گرفته باشد. قرارداد بيمه حمل و نقل کالا را مي‌توان به 2 دسته تقسيم‌بندي نمود:
• عمومي: در اين نوع قراردادها، پوشش و سرمايه مورد بيمه مشخص نمي‌باشد. در اين حالت، گواهي بيمه صادر مي‌گردد.
• غير عمومي: در اين نوع قراردادها، پوشش و سرمايه مورد بيمه مشخص مي‌باشد. در اينصورت نيازي به صدور گواهي بيمه نمي‌باشد ولي مي‌بايست گواهي حمل به ازاي هربار حمل کالا صادر نمود.
بيمه حمل و نقل کالا بر اساس طريقه حمل، محدوده جغرافيايي و پوشش هاي بيمه اي قابليت تقسيم بندي به شرح ذيل را دارد:
• بر اساس طربقه حمل: طبق اين روش بيمه حمل و نقل کالا به طرق زميني، هوايي، دريايي و ترکيبي تقسيم مي شود که در بيمه حمل و نقل به روش هاي دريايي حمل بر شناورهاي کوچک و حمل بر کشتي هاي طبقه بندي شده از ديگر تقسيمات اين نوع بيمه مي باشد که هر کدام نرخ و شرايط خود را دارد.
• بر اساس محدوده جغرافيايي: بر اساس اين نظربيه بيمه حمل و نقل کالا به داخلي، وارداتي، صادراتي و ترانزيت تقسيم مي شود. در بيمه حمل و نقل داخلي به دو متد و رويه عمل مي گردد. بيمه حمل و نقل داخلي با خطرات محدود (آتش سوزي - حادثه و سرقت کلي) و با خطرات اضافي (تمام خطر)
• بر اساس پوشش هاي بيمه اي: بيمه حمل و نقل کالا بر اساس پوشش هاي A, B,C و Total Loss تقسيم بندي مي شود.
بيمه Total Loss عملاً در دنيا منسوخ شده و لذا براي حفظ جايگاه والاي بيمه گذاران و حفظ حقوق مشتريان از ارائه اين بيمه حتي الامکان اجتناب مي شود زيرا چنانچه قسمت اعظم کالا در جريان حمل از بين رفته و فقط قسمت اندک باقي بماند بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارد و اساساً اين نوع بيمه به بيمه تشريفاتي يا بيمه گمرگي شهرت داشته و در زماني که کالاي صادراتي براساس تصويب نامه هيات وزيران در ايران بيمه مي شد رايج گرديد. لذا در بيمه ايران بر همين اساس بخشنامه شماره 87/80063 مورخ 17/06/87 توسط مديريت بيمه هاي کشتي، هواپيما و حمل کالا صادر و شبکه فروش را به عدم صدور و يا در صورت درخواست بيمه گزار، با اطلاع رساني کامل دعوت نمود.

 رشته بيمه حمل و نقل کالا مشتمل بر 8 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
• بيمه حمل و نقل کالا داخلي (عمومي)
کالايي که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل کشور از شهري به شهر ديگر جابجا مي‌شوند، تحت عنوان بيمه‌هاي داخلي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
• بيمه حمل و نقل کالا وارداتي (عمومي)
کالاهايي که بنا به مصالح مملکتي و نيازهاي اقتصادي کشور از خارج وارد کشور مي‌گردند، تحت عنوان بيمه‌هاي وارداتي تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.
• قرارداد بيمه حمل و نقل کالا صادراتي(عمومي)
کالاهايي که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهاني به خارج از کشور ارسال مي‌گردد، تحت عنوان بيمه‌‌هاي صادراتي تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.
• بيمه حمل و نقل کالا ترانزيت(عمومي)
قراردادهاي بيمه حمل و نقل کالا ترانزيت (عمومي) قرارداد بيمه‌اي مي‌باشند که براي بيمه نمودن کالايي که از کشوري خارجي حرکت کرده و به کشور خارجي ديگري مي‌روند استفاده مي‌شود. قراردادهاي بيمه حمل و نقل کالا ترانزيت را مي‌توان به 2 دسته زير تقسيم‌بندي نمود:
o عبوري: کالا لزوماً‌ از مرز ايران گذر کند.
o غيرعبوري: کالا از مرز ايران گذر نکند.
• بيمه حمل و نقل کالا داخلي (ساده)
کالايي که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل کشور از شهري به شهر ديگر جابجا مي‌شوند، تحت عنوان بيمه‌‌هاي داخلي تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
• بيمه حمل و نقل کالا وارداتي(ساده)
کالاهايي که بنا به مصالح مملکتي و نيازهاي اقتصادي کشور از خارج وارد کشور مي‌گردند، تحت عنوان بيمه‌هاي وارداتي تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.
• بيمه حمل و نقل کالا صادراتي(ساده)
کالاهايي که توسط صادرکنندگان جهت عرضه در بازار جهاني به خارج از کشور ارسال مي‌گردد، تحت عنوان بيمه هاي صادراتي تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.
• بيمه حمل و نقل کالا ترانزيت(ساده)
بيمه هاي حمل و نقل ساده ترانزيت بيمه‌نامه‌اي مي‌باشند که براي بيمه نمودن کالايي که از کشوري خارجي حرکت کرده و به کشور خارجي ديگري مي‌روند استفاده مي‌شود.
قراردادهاي بيمه حمل و نقل کالا ترانزيت را مي‌توان به 2 دسته زير تقسيم‌بندي نمود:
o عبوري: کالا لزوماً‌ از مرز ايران گذر کند.
o غيرعبوري: کالا از مرز ايران گذر نکند.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3439
امروزامروز3
دیروزدیروز8
هفته جاریهفته جاری79
ماه جاریماه جاری260
کل آمارکل آمار3439