بیمه آتش سوزی

راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

 موضوع بيمه آتش سوزي ، تأمين خسارت و جبران زيان‌هاي مالي و مادي است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزي به اموال و دارائي‌هاي منقول

و يا غيرمنقول بيمه‌گذار اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي وارد مي‌شود. بنابراين در بيمه آتش سوزي، خسارت‌هاي مالي مورد تأمين قرار مي‌گيرند نه خسارت‌هاي جاني و بدني. لذا، درصورتيکه صدمه‌اي به افراد برسد، معمولاً اين بيمه آنرا پوشش نمي‌دهد.

لازم به ذکر است که خسارت وارد به اموال اشخاص ثالث بر اثر وقوع آتش‌سوزي که مطابق قانون، موجب مسئوليت و پاسخ‌گويي بيمه‌گذار شود نيز همراه پوشش خطر آتش‌سوزي يا به‌طور جداگانه از طريق بيمه مسئوليت مدني مورد تأمين بيمه‌گران قرار مي‌گيرند. بيمه آتش سوزي مانند ساير شاخه‌هاي بيمه اموال، شامل اصل غرامت، قاعده جانشيني، اصل حسن نيت، قاعده نفع بيمه‌اي و قاعده نسبي سرمايه و حق‌بيمه مي‌باشد.
زير شاخه هاي بيمه آتش سوزي عبارتند از:
• بيمه آتش سوزي واحدهاي مسکوني
در رشته آتش‌سوزي واحدهاي مسکوني موضوع بيمه عبارتست از ساختمان، تأسيسات و اثاث منزل که در مقابل خطرات آتش سوزي، انفجار، صاعقه به عنوان خطرات اصلي و طوفان، سيل،‌ زلزله و آتشفشان، ترکيدگي لوله آب، ضايعات ناشي از آب باران و ذوب برف،‌ خطر سقوط هواپيما و هلي‌کوپتر و قطعات منفک از آنها، سرقت اثاث و لوازم منزل و بسياري از خطرهاي ديگر تحت پوشش قرار مي گيرد. واحدهاي مسکوني در سراسر کشور را به دو روش انفرادي و گروهي مي‌توان نزد بيمه ايران تحت پوشش بيمه آتش‌سوزي قرار داد. در بيمه‌هاي گروهي چنانچه تعداد واحدهاي مسکوني تحت پوشش بيش از پانزده واحد باشد، ده درصد تخفيف گروهي در نرخ‌هاي بيمه اعمال مي‌شود.
رشته بيمه آتش سوزي واحدهاي مسکوني مشتمل بر 5 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
معمولي منازل مسکوني
در اين بيمه‌بنا به درخواست بيمه‌گذار واحد مسکوني، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه، در برابر کليه خطرهاي اضافي که به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و اثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.
طرح جامع خانه و خانواده
طرح جامع خانه و خانواده از طرح‌هاي همگاني بيمه ايران است که به بعنوان يک پوشش جامع، کليه مخاطرات ممکن در فضاي مسکوني را تحت پوشش قرار مي گيرد.
مسکوني طرح همگاني
در اين زيررشته، خطرهاي ناشي از آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و سيل تحت پوشش قرار گرفته و حق‌بيمه سالانه آن با توجه به ارزش واحد مسکوني بدست مي‌آيد.
مسکوني با طرح زلزله
زيررشته مسکوني با طرح زلزله از جمله طرح‌هاي ابتکاري و فراگير بيمه ايران مي‌باشد که با توجه به زلزله‌خيز بودن مناطق مختلف کشور، با استقبال خوبي مواجه شده است. در اين طرح، مشتري با پرداخت حق‌بيمه از پيش تعريف شده‌اي، منزل و اثاث خود را در مقابل خطرات آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه، سيل و زلزله بيمه مي‌نمايد.

طرح مهر
طرح مهر که بيمه‌هاي متنوع آتش‌سوزي، مسئوليت و حوادث خانه و خانواده را تحت پوشش قرار مي‌دهد، براي اولين بار از 20 مهرماه سال 82 در بيمه ايران طراحي گرديد. در اين طرح، بيمه‌گر بيمه‌گذار را در مقابل خطراتي چون آصا (آتش‌سوزي، صاعقه و انفجار)، شخص ثالث و همسايگان، غرامت فوت و هزينه‌هاي پزشکي بيمه مي‌نمايد.
• بيمه آتش سوزي مراکز غيرصنعتي
مراکز غيرصنعتي مشتمل بر کليه فروشگاه‌هاي تجاري، تعميرگاه‌ها، بيمارستان‌ها، اماکن عمومي، ساختمان‌هاي اداري، بنگاه‌هاي معاملاتي، مراکز پخش دارو، فروشگاه‌هاي مواد غذايي و پروتئيني، آموزشگاه‌ها، مراکز خدماتي و ساير موارد مشابه مي‌باشند. ساختمان، تأسيسات، موجودي اثاث ثابت و دکوراسيون هر يک از مراکز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و نيز کليه خطرهاي اضافي ذکر شده نزد شرکت به قيمت روز بيمه نمود.
رشته بيمه آتش سوزي مراکز غير صنعتي مشتمل بر 2 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
معمولي مراکز غيرصنعتي
در اين بيمه بنا به درخواست بيمه‌گذار مرکز غيرصنعتي، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه، در برابر کليه خطرهاي اضافي که به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و تجهيزات آن و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.
طرح جامع اصناف
براساس توافقات فيمابين بيمه ايران و شوراي اصناف کشور، از سال 86 طرح بيمه اصناف کشور به اجرا درآمد. بر اساس اين توافق، تمامي افراد عضو اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي و خانواده‌هاي آنان مي‌توانند از بيمه تکميلي درمان بيمه ايران استفاده کنند. براساس اين طرح، خدمات درماني اصناف و خانواده‌هاي آنان که از سوي بيمه تأمين اجتماعي بصورت کامل پرداخت نمي‌شود، تا سقف 30 ميليون ريال در جراحي‌هاي پزشکي پرداخت مي‌گردد. در اين طرح واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب مي‌توانند پس از عقد قرارداد اتحاديه و انجمن صنفي خودشان با مراکز بيمه ايران در هر نقطه از کشور با ارائه معرفي نامه از اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنفي، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند.
• بيمه آتش سوزي مراکز صنعتي
مراکز صنعتي شامل کليه کارخانجات صنايع غذايي، آشاميدني، دخانيات، نساجي، پوشاک، چرم، چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافي، شيميايي، محصولات کاني غيرفلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه، ساختمان، تاسيسات، ماشين‌آلات، مواد اوليه، موجودي و محتويات هريک از مراکز ياد شده را مي‌توان در مقابل خطرهاي آتش‌سوزي، انفجار، صاعقه و همچنين کليه خطرهاي اضافي به قيمت روز بيمه نمود.
رشته بيمه آتش سوزي مراکز صنعتي مشتمل بر 1 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
معمولي منازل صنعتي
در اين بيمه بنا به درخواست بيمه‌گذار مرکز صنعتي، علاوه بر خطرهاي حريق، انفجار و صاعقه، در برابر کليه خطرهاي اضافي که به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه و به قيمت روز تحت پوشش قرار مي‌گيرد و حق سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان و تجهيزات آن و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد.

 راهنمای دریافت خسارت بیمه آتش سوزی

- پس از وقوع حادثه ، بیمه گذار "فرم اعلام خسارت آتش سوزی" را جهت اعلام خسارت تکمیل می‌‌کند. بیمه گذار می‌تواند اطلاعات را در قالب نامه نیز ارسال نماید و یا ابتدا از طریق تلفن موضوع حادثه را به شرکت بیمه اعلام نموده و سپس درخواست خسارت را کتبا ارسال دارند.
- بازخوانی پرونده صدور: مدارک صدور بیمه‌نامه توسط اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی از بیمه گذار درخواست و دریافت می‌گردد.
- در صورتیکه محل حادثه در نزدیکی اداره باشد، بازدید توسط کارشناس اداره صورت می‌گیرد؛ در غیر اینصورت، کارشناس بین‌المللی و یا کارشناس نمایندگی‌ نزدیک به محل حادثه، جهت بازدید مقدماتی اعزام می‌گردد. جهت اعزام کارشناس خارج از واحد، اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی طی نامه‌ای‌ به نمایندگی شهرستان درخواست اعزام کارشناس می‌نماید.
- کارشناس بازدید، از محل بازدیدی بعمل آورده و "گزارش خسارت آتش سوزی" را تهیه می‌کند.
- اداره نظارت بر خسارت پس از دریافت مجوز پرداخت، پرداخت خسارت را تایید و حواله پرداخت خسارت را صادر نموده و طی نامه‌ای به اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی ارسال می‌نماید.
- اداره خسارت بیمه نامه های آتش سوزی حواله پرداخت خسارت را صادر می نماید.
- بیمه گذار تعهدنامه‌ای مبنی بر دریافت مبلغ خسارت از شرکت بیمه را تکمیل و امضا می‌کند. در برخی مواقع درصورت نیاز (در صورتیکه بیمه گذار سابقه کیفری داشته باشد و یا احتمال آن برود) اقرارنامه هم توسط بیمه گذار تکمیل می‌گردد. (این اقرارنامه در محضر تکمیل و ثبت می‌شود) طی این تعهد‌نامه بیمه گذار متعهد می‌شود که:
- چنانچه مشخص گردد حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گذار، ذوی‌الحقوق و یا عوامل وی بوده و یا بر اساس شرایط بیمه‌نامه محق دریافت خسارت نبوده حداکثر ظرف 5 روز نسبت به استرداد مبلغ دریافتی اقدام نماید.
- چنانچه مشخص گردد که حادثه مذکور بر اثر عمد بیمه گذار ایجاد شده، کمال همکاری را با شرکت در خصوص شناسایی عامل حادثه و پیگیری او در مراجع انتظامی و قضائی بعمل آورده و از هرگونه سازش و اعلام رضایت نسبت به مسئول حادثه خودداری بعمل آورد.
- چنانچه مشخص گردد که بیمه گذار در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اظهار خلاف واقع نموده یا وقایع را کتمان کرده، حسب درخواست شرکت سریعاً نسبت به استرداد خسارت پرداختی به اضافه ضرر و زیان مورد مطالبه شرکت اقدام به‌عمل آورد.
- اداره صدور چک با دریافت یک نسخه از حواله صادر شده، چک به مبلغ خسارت را صادر و به بیمه گذار تحویل می‌دهد.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3439
امروزامروز3
دیروزدیروز8
هفته جاریهفته جاری79
ماه جاریماه جاری260
کل آمارکل آمار3439