بیمه مسئولیت

بيمه هاي مسئوليت از جمله رشته هاي بيمه اي است که به طور مستقيم در تنظيم روابط اجتماعي افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئوليتهاي يکديگر و تامين امنيت حرفه اي مشاغل و فعاليتها تاثير گذار مي باشد .

بطور کل اگرچه بيمه مسئوليت تأميني براي اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشي از فعاليت و زيست بيمه گذار مي باشد اما بيمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوي بيمه گر (شرکت بيمه) آرامش و اطمينان خاطري در زمان فعاليت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسئوليتهاي بيشماري که هريک از ما در قبال ساير افراد جامعه داريم مي توان تعداد بسيار متنوعي از بيمه هاي مسئوليت را برشمرد اما با توجه به ميزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود اين نوع بيمه و عدم آشنايي با گونه هاي ديگر آن شرکتهاي بيمه نيز بطور معمول تعداد اندکي از اين پوششها را به مردم مي فروشند.
شرکت سهامي بيمه ايران در راستاي دستيابي به اهداف ياد شده بيمه هاي مسئوليت را د رمتنوعترين شکل تهيه و عرضه نموده است . د رحال حاضر بيمه هاي مسئوليت بيمه ايران با توسعه فعاليت بخش طرح هاي مخصوص ، پيشگام در ارائه انواع طرحهاي نوين بيمه اي است و با پرداخت خسارتهاي مختلف به اشخاص زيانديده در بيشتر فعاليتهاي اقتصادي ، قراردادي ، حرفه اي و ساير بخشهايي که تهديدي براي سلامت جامعه محسوب مي شوند در انواع رشته هاي مربوطه موجب حل و فصل اختلافات افراد جامعه با يکديگر نيز گرديده است . حسن و برتري بيمه هاي مسئوليت بيمه ايران ارائه شيوه هاي سهل در نحوه پرداخت خسارت و انجام کارشناسيهاي فني مربوطه مي باشد . براي آشنايي با انواع جديد بيمه هاي مسئوليت شما مي توانيد با اداره کل طرحهاي مخصوص بيمه ايران ايران تماس گرفته و انتظارات و پيشنهادات و درخواستهاي جديد خود را مطرح نموده و مشاوره لازم را اخذ نماييد. اداره کل طرحهاي مخصوص بيمه ايران مي تواند پيشنهاد شما را کارشناسي فني نموده و طرح جديد بيمه مسئوليت را مطابق نياز شما طراحي نموده و براي پوشش بيمه اي آن شرايط لازم و نرخ مربوطه را اعلام نمايد.

زير شاخه هاي بيمه مسئوليت عبارتند از:
بيمه مسئوليت عمومي
خسارت جاني و مالي وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعاليت روزمره فرد يا افراد ايجاد مي‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زيان مسئول شناخته مي‌شوند را مسئوليت عمومي مي‌نامند. بيمه‌‌هاي مسئوليت عمومي به منظور پوشش اين قبيل موارد صادر مي‌شوند.
رشته بيمه مسئوليت عمومي مشتمل بر 15 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
بيمه عمليات ساختماني
گاهي در طول انجام عمليات ساختماني، خسارت مالي و صدمات جسماني به اشخاص ثالث وارد مي‌آيد که ناشي از عمليات تخريب، گودبرداري، پي‌کني، نصب اسکلت فلزي و ساير کارهاي عمراني است. با اخذ اين بيمه، مسئوليت صاحبکار و کليه عوامل اجرايي به طور مشترک در قبال اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار مي‌گيرد.
بيمه تمام خطر پيمانکاران
اين بيمه‌نامه خسارت‌هاي فيزيکي، غيرقابل پيش‌بيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژه‌هاي عمراني و زير بنايي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمان‌هاي مسکوني، اداري، برج‌ها، کارخانجات، سيلوها، راه‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، سدها، پروژه‌هاي آبياري و زهکشي، تونل‌ها، پل‌ها، لوله‌کشي فاضلاب، مخازن آب، موج‌شکن‌ها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي‌دهد. مشتري اين نوع بيمه‌نامه براي شرکت در مناقصه نياز به ارائه پيش‌نويش بيمه‌نامه داشته و پس از برنده شدن در مناقصه، بيمه‌نامه براي وي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت آتش سوزي
گسترش‌ دامنه‌ آتش‌سوزي‌ و انفجار در مجاورت‌ محل‌ وقوع‌ حادثه‌، سبب‌ ورود خسارات‌ مالي‌ و جاني‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ مي‌گردد که غرامت‌ وارده‌ به اشخاص ثالث در چارچوب‌ بيمه‌هاي‌ آتش‌سوزي‌ قابل‌ پرداخت‌ نيست؛‌ وليکن‌ بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش‌سوزي، کليه‌ زيان‌‌هاي‌ ناشي‌ از خط‌راتي‌ همچون‌ آتش‌سوزي‌، انفجار، ترکيدگي‌ لوله‌هاي‌ آب‌ و ضايعات‌ آب‌ وارد به‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران‌ خواهد نمود.
بيمه مسئوليت جامع شهرداري
اين بيمه به منظور جبران کليه خسارات جاني و مالي ناشي از خطرات احتمالي عمليات عمراني، ‌زير بنايي و ... که تحت نظارت شهرداري انجام شود، صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت تابلوهاي تبليغاتي
اين بيمه به منظور جبران کليه خسارات مالي و جاني ناشي از خطرات احتمالي نصب و نگهداري تابلوهاي تبليغاتي در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مجموعه هاي ورزشي
صاحبان‌ اماکن‌ ورزشي‌ همچون‌ استخرها، سالن‌هاي‌ ورزشي‌ و بدنسازي‌ ضمن‌ رعايت‌ اصول‌ ايمني‌ و حفاظتي‌، گاهي‌ با حوادثي‌ که‌ منجر به‌ نقص‌ عضو و فوت‌ و هزينه‌‌هاي‌ پزشکي‌ مراجعين‌ مي‌شود، مواجه‌ مي‌گردند که‌ مناسب‌ترين‌ راه‌ براي‌ جبران‌ غرامت‌ حوادث‌ پيش‌بيني‌ نشده‌، تهيه بيمه نامه مسئوليت‌ مدني‌ مجموعه‌هاي‌ ورزشي است‌.
بيمه مسئوليت شکارچيان و محيط بانان(زير رشته مسئوليت عمومي)
بر اساس شرايط اين بيمه، مسئوليت شکارچيان و محيط‌بانان در جريان شکار يا انجام وظايف محيط‌باني در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اين بيمه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه شونده، ارائه مي‌شود.
بيمه مسئوليت رايانه
بيمه رايانه کليه خسارت‌هاي فيزيکي وارد به رايانه اعم از آتش‌سوزي، انفجار، سيل، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمين، سقوط از بلندي، برخورد جسم خارجي، نفوذ مايعات به داخل اجزا، حمل و جابجايي در محل مورد بيمه، نوسانات جريان الکترسيته و سرقت با شکست حرز را حداکثر تا مقدار ارزش رايانه، تحت پوشش قرار مي‌دهد.
بيمه مسئوليت حيوانات خانگي
اين بيمه به منظور پوشش کليه خسارات ناشي از نگهداري حيوانات خانگي اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بيماري، سرقت، زايمان و سخت‌زايي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مديران مراکز آموزشي
مسئوليت افرادي که در مراکز آموزشي مشغول به کار يا تحصيل هستند، بر عهده مديران اين مراکز مي‌باشد. از اين رو در صورتي که براي يکي از افراد در زمان حضور در مرکز آموزشي اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران مراکز مي‌باشد. بيمه مسئوليت مديران مراکز آموزشي به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در مراکز آموزشي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مديران اردوها
مسئوليت افرادي که در اردو هستند، بر عهده مدير اردو است. از اين رو در صورتي که براي يکي از افراد در اردو اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده مديران اردو مي‌باشد. بيمه مسئوليت مديران اردوها به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي افراد در اردوها صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مستاجر در مقابل موجر
مسئوليت نگهداري مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر مي‌باشد. بيمه مسئوليت مستاجر در مقابل موجر براي پوشش خسارات مالي احتمالي است که در زمان اجاره براي مورد اجاره ممکن است رخ دهد.
بيمه مسئوليت حرفه اي
کليه کارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران که ناشي از حوادث حين کار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول هستند. اين بيمه مسئوليت مدني بيمه ‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد. تمامي کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ايراني و غيرايراني- تحت پوشش اين بيمه خواهند بود. به موجب اين بيمه‌، غرامت فوت و نقص عضو کارگران در حد ديه و همچنين هزينه پزشکي آنان قابل پوشش مي‌باشد.
رشته بيمه مسئوليت حرفه اي مشتمل بر 20 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
بيمه مسئوليت حرفه اي پزشکان
موضوع بيمه مسئوليت حرفه‌اي پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران که ناشي از مسئوليت پزشک به علت اشتباه، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه‌اي به وقوع پيوسته باشد. بيمه‌نامه مسئوليت حرفه‌اي پزشکان بر اساس قانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشکي کشور تهيه و تدوين گرديده است.
بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين
اين بيمه‌در جهت برقراري تأمين حرفه‌اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضويت سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي‌باشند، در برابر مالکين ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و ...) و کارکنان اجرايي پروژه ساختماني،(جاني و مالي) عرضه شده است.
بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي
اين بيمه به منظور جبران خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت دلالان رسمي بيمه صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي نمايندگان بيمه
اين بيمه به منظور جبران خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت نمايندگان بيمه صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي پارکينگ
در صورتي که خسارتي براي افراد استفاده‌کننده از پارکينگ‌هاي عمومي و خصوصي خودرو به‌وجود آيد،‌ ممکن است مسئوليت خسارت بر عهده صاحبان پارکينگ باشد. اين بيمه‌نامه کليه خسارت‌هاي رخ‌داده در پارکينگ‌هاي عمومي و خصوصي را جبران مي‌نمايد.

بيمه مسئوليت مدني تورها
در صورتي که براي يکي از مسافران تور اتفاقي رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتي مي‌باشد. بيمه مسئوليت آژانس‌هاي مسافرتي (ويژه تورهاي سياحتي- زيارتي) به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني احتمالي براي مسافران تورهاي سياحتي و زيارتي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت فني بيمارستان
مدير فني بيمارستان، درمانگاه و کلينيک مسئول مشکلات احتمالي است که در طول مراجعه بيمار به مرجع درماني براي وي رخ مي‌دهد. از اين رو بيمه مسئوليت مدني مدير فني بيمارستان، درمانگاه، کلينيک به منظور پوشش خسارات جاني احتمالي ناشي از مسئوليت اين مديران طراحي شده است.
بيمه مسئوليت حرفه اي مديران و ناجيان استخر
مديران و ناجيان استخرها مسئول حفظ زندگي افرادي هستند که از استخر استفاده مي‌کنند.اين بيمه به منظور پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات رخ داده در استخرها صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مدني نگهداري آسانسور
با وجود اينکه که‌ تعمير و نگهداري‌ دوره‌‌اي‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکين‌ ساختمان هاي تجاري و مسکوني انجام‌ مي‌ شود و ليکن‌ بروز حوادث‌ ناشي‌ از سهل‌‌انگاري‌ در نگهداري‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جاني‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور مي‌‌گردد. اين بيمه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشينان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ مي‌نمايد.
بيمه مسئوليت حرفه اي پيراپزشکان
با توجه به ضرورت تامين حرفه‌اي پرستاران، ‌بهياران، تکنسين‌هاي بيهوشي و اتاق عمل، تکنسين‌هاي راديولوژي، سي‌تي‌اسکن وM.R.I و نيز کارشناسان و تکنسين‌هاي آزمايشگاه، نوارنگاري وC.S.R ، اين بيمه به منظور جبران خسارات ناشي از مسئوليت پيراپزشکان صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي شهربازي
مدير شهربازي مسئوليت مشکلات احتمالي که در حين استفاده از دستگاه‌ها براي استفاده‌کنندگان رخ مي‌دهد را بر عهده دارد. اين بيمه به منظور جبران خسارات ناشي از خطرات استفاده از دستگاه‌هاي شهربازي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي هتل داري
براساس اين طرح بيمه‌اي، خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي‌گردد. در ضمن چنانچه واحد اقامتي داراي امکاناتي نظير استخر، مجموعه ورزشي، پارکينگ وغيره باشد خسارات مالي و جاني وارد به استفاده کنندگان جبران خواهد شد.
بيمه مسئوليت مهدکودک
مديران مهدکودک‌ها در قبال مشکلات احتمالي کودکان در مهدکودک مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در مهدکودک‌ها، بيمه‌نامه مسئوليت مدني مديران مهدکودک‌ها صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت مدير سينما
مديران سالن‌هاي سينما، کنسرت و اجلاس در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده‌کننده سالن‌ها مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين سالن‌ها، بيمه مسئوليت حرفه‌اي مديران سالن‌هاي سينما، کنسرت و اجلاس صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي مديران رستوران ها
مديران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌هاي ساحلي در قبال خطرات احتمالي افراد استفاده‌کننده از فضا و تجهيزات آنها مسئوليت دارند. براي پوشش خسارات جاني ناشي از خطرات احتمالي در اين مکان‌ها، بيمه مسئوليت مدني مديران رستوران‌ها و استراحت‌گاه‌هاي ساحلي صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانک ها
بيمه مسئوليت نگهبانان مسلح بانک‌ها، کليه خسارات جاني و مالي ناشي از خطرات نگهبانان مسلح بانک‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
بيمه مسئوليت حرفه اي تعمير کاران
مسئوليت کليه خسارت‌هاي وارده بر خودروها در طول مدتي که در تعميرگاه‌ها هستند بر عهده صاحبان تعميرگاه‌ها مي‌باشد. اين بيمه به منظور پوشش کليه خسارات احتمالي ناشي از خطرات موجود در تعميرگاه‌هاي مجاز صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي وکلاي دادگستري
اين بيمه به منظور پوشش مسئوليت خسارات مالي ناشي از مسئوليت وکلاي دادگستري در قبال اشخاص ثالث صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي سردفتران و دفترياران
اين بيمه به‌منظور پوشش خسارت‌هاي مالي احتمالي ناشي از مسئوليت سردفتران و دفترياران براي افراد ثالث صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت حرفه اي مراقبين در منزل
اين بيمه به منظور پوشش کليه خسارات جاني ناشي از مسئوليت مراقبين در منزل صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت توليد کنندگان کالا
موضوع اين بيمه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده کالا مي‌باشد که در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در کالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد.
رشته بيمه مسئوليت توليد کنندگان کالا مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
بيمه مسئوليت ناشي از توليد(شرکت هاي گازي)
موضوع اين بيمه، جبران خسارات جاني و مالي وارد به مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث از خطرات ناشي از استفاده کالا مي‌باشد که در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در کالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد.
بيمه مسئوليت ناشي از توليد(گارانتي عايق هاي رطوبتي)
اين بيمه به منظور پوشش خسارت‌هاي جاني و مالي ناشي از عدم عملکرد صحيح عايق‌هاي رطوبتي (گارانتي عايق‌هاي رطوبتي) صادر مي‌شود.
بيمه مسئوليت ناشي از توليد(توليدکنندگان)
موضوع اين بيمه نامه ،شامل بيمه کيفيت محصول و خسارت وارده ناشي از استفاده محصول که در نتيجه عدم ايمني و وجود عيب و نقص در کالاي توليد و عرضه شده به‌وقوع پيوسته باشد، بنا به درخواست بيمه گذار مي باشد.


• ساير بيمه هاي مسئوليت
بيمه مسئوليت تعميرگاه هاي مجاز خودرو
اين بيمه نامه به منظور پوشش خطرات ناشي از مسئوليت تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو صادر مي شود.
بيمه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان
کليه کارفرمايان نسبت به جبران خسارات وارده به کارکنان و کارگران (تمامي کارکنان شاغل در محدوده کارگاه - اعم از کارگران ايراني و غيرايراني) که ناشي از حوادث حين کار باشد و منجر به صدمات جسماني و جاني شود، مسئول هستند. اين بيمه مسئوليت مدني بيمه‌گذار را در مقابل کارکنان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.
بيمه مسئوليت قراردادي
بيمه مسئوليت قراردادي بيمه‌اي است که يک‌طرف قرارداد به علت تخلف از شرايط مندرج در قرارداد (يعني عدم انجام تعهدات خود يا انجام تعهد بطور ناقص) باعث زيان طرف ديگر شود، در اين‌صورت مسئوليت قرارداري تحقق مي يابد. رشته بيمه مسئوليت قراردادي خسارات مالي ناشي از موارد فوق را جبران مي‌نمايد.
بيمه اعتباري صداقت در امانت
براي اين بيمه هيچگونه الزامات قانوني تعيين نشده و بيمه نامه بنابر اختيار شخص تهيه مي گردد. بيمه اعتباري صداقت در امانت در مجتمع، نمايندگي ها و کارگزاري هاي بيمه ايران قابل ارائه مي باشد.
بيمه اعتباري فروش اقساطي
در اين نوع بيمه ‌نامه، مطالبات شرکت‌هايي که کالا و محصول خود را به صورت اقساطي به فروش مي‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي گيرد.کليه بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري و شرکت‌هايي که بر اساس قرارداد فروش تنظيمي، عمليات فروش‌هاي اعتباري انجام مي‌دهند مي‌توانند از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه‌اي ياد شده استفاده نمايند.
بيمه طرح هاي خاص
بيمه طرح هاي مخصوص زماني صادر مي شود که موضوع براي بيمه گر جديد باشد خسارات تحت پوشش و ميزان حق بيمه طبق توافق طرفين تعيين مي شود.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3444
امروزامروز8
دیروزدیروز8
هفته جاریهفته جاری84
ماه جاریماه جاری265
کل آمارکل آمار3444