بیمه اشخاص

انسان‌ از آغاز پيدايش‌ جوامع‌ انساني‌، در جستجوي‌ غريزي‌ به‌ دنبال‌ تأمين هاي‌ جسمي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ وسياسي‌ بوده‌ است‌.


باتوجه‌ به‌ همين‌ نياز بوده‌ که‌ شرکتهاي‌ بيمه با ارائه‌ طرحهاي‌ متفاوت‌ و ابتکاري‌ متناسب‌ با نيازهاي ‌جوامع‌ انساني‌ درپي‌ تأمين‌ و تسهيل‌ اين‌ غريزه‌ ثبات‌ مالي‌ و اقتصادي‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شيرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفي‌ و يا حادثه‌ ديده‌ بتوانند از مزاياي‌ اين‌ تأمين‌ اقتصادي‌ بهره‌مند شوند .
بيمه هاي اشخاص به سه گروه کلي تقسيم مي شوند:
1- بيمه اشخاص (درمان)
در اين گروه بيمه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود که کليه‌ هزينه‌هاي‌ درماني‌ و بيمارستاني‌ هريک‌ از بيمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرايط قرارداد و با رعايت‌ فرانشيز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ مي‌باشد را جبران نمايد. به‌ طورکلي‌ تعهدات‌ بيمه‌گر شامل‌ هزينه‌هاي‌ ويزيت‌ پزشک‌، جراحي‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمايش‌هاي‌ پزشکي‌، مخارج ‌بيهوشي‌، هزينه‌هاي‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجايي‌ به‌ بيمارستان‌، هزينه‌هاي‌ دارو، دندانپزشکي‌، دندان‌ مصنوعي‌، زايمان‌ و هرچيز ديگري‌ است‌ که‌ بيمه‌گر براساس‌ شرايط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌.
رشته بيمه اشخاص(درمان) مشتمل بر 3 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
بيمه درمان گروهي تمام درمان
در اين زير رشته بيمه‌اي، بيمه ايران بيمه‌گر اول بيمه‌شدگان بوده و هزينه درمان ايشان را جبران مي‌نمايد. بر اساس اين قراردادها هزينه‌هاي درمان با توجه به مندرجات قرارداد توسط بيمه‌گر جبران مي‌شود.
بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور
اين بيمه‌نامه اشخاصي که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور مي‌باشد. کليه خدمات موضوع اين بيمه‌نامه با توجه به قرارداد في مابين، مطابق با شرايط عمومي توسط شبکه بين‌المللي شرکت کمک رساني آکسا و يا مفري تضمين و ارائه مي‌گردد. همچنين خسارت‌هاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي‌باشد .
2- بيمه اشخاص (عمر)
بيمه عمر از ديدگاه حقوقي، قراردادي است که به موجب آن بيمه‌گر در مقابل دريافت حق‌بيمه از بيمه‌گذار متعهد مي‌شود که در صورت فوت و يا حيات بيمه‌شده در زمان معيني مبلغي به عنوان سرمايه و يا مستمري به استفاده‌کننده (بيمه‌گذار يا شخص ثالث) تعيين شده از طرف او و يا وراث قانوني بپردازد.
خطر فوت در بيمه‌هاي عمر، به هر علت و شامل انواع بيماري‌ها و حوادث مي‌باشد و فقط هزينه‌هاي جنگ و خودکشي از آن مستثني شده، تنها تحت ضوابط خاصي تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
هدف اساسي بيمه‌هاي عمر ايجاد، جمع آوري ذخاير مالي، سرمايه‌گذاري، کسب سود حاصله از سرمايه‌گذاري و نهايتاً ايفاي تعهدات شرکت بيمه‌گر در قبال استفاده‌کنندگان مي‌باشد.
در بيمه‌هاي عمر، بيمه‌گذار با پرداخت حق بيمه معيني -به صورت ماهيانه، ساليانه يا يکجا-، مبلغ معيني را پس از پايان مدت بيمه‌نامه دريافت خواهد کرد و در صورت فوت بيمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق مي‌گيرد.
رشته بيمه اشخاص(عمر) مشتمل بر 13 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
بيمه عمر انفرادي
بيمه عمر انفرادي بيمه‌نامه‌اي است که به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت فوت يا حيات بيمه‌شده‌، سرمايه‌اي را بصورت يکجا به ذينفع يا استفاده‌کننده که در بيمه‌نامه قيد گرديده است پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه‌نامه بيمه‌گذار براي بيمه‌نمودن خود اقدام مي‌نمايد.
بيمه عمر مانده بدهکار انفرادي
افرادي که از موسسات اعتباري يا بانک‌ها وام دريافت مي‌دارند، چنانچه درطول مدت وام فوت کنند، پرداخت اقساط وام از سوي بازماندگان آنها مشکل و يا غيرممکن خواهد بود. وام‌گيرنده مي‌تواند با خريد بيمه عمر مانده‌بدهکار براي خود، اين مشکل را برطرف سازد. دراين نوع بيمه، هرگاه وام‌گيرنده )بيمه‌گذار) درطول مدت وام فوت کند، بيمه‌گر بقيه بدهي او را، ازتاريخ فوت تا پايان مدت وام، يکجا در وجه وام‌دهنده و يا استفاده‌کنندگاني که در بيمه‌نامه ذکر شده‌اند پرداخت مي‌کند؛ درنتيجه بازماندگان او ديني درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثيقه مورد رهن بعد از فوت بيمه شده آزاد خواهد شد.
بيمه تامين آتيه فرزندان
والدين مي توانند به منظور تامين هزينه تحصيلات فرزندان ، هزينه جهيزيه و همچنين هزينه ازدواج فرزندانشان از بيمه نامه آتيه فرزندان استفاده کنند.که فرزندان از بدو تولد مي توانند تحت پوشش اين بيمه نامه قرار گيرند .
بيمه عمر زماني انفرادي
در اين نوع بيمه چنانچه بيمه‌شده در خلال مدت بيمه فوت کند و حق‌بيمه‌ها تا تاريح فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولي اگر بيمه‌شده در پايان مدت در قيد حيات باشد، بيمه‌گر تعهدي نخواهد داشت و حق بيمه ها قابل برگشت نيست . امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن مي‌باشد . در بيمه‌هاي عمر زماني انفرادي سن شخص بيمه‌شده به‌اضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد.
بيمه تمام عمر انفرادي
هدف در بيمه عمر اطمينان يافتن از آينده از طريق تأمين سرمايه يا مستمري براي فرد بيمه شده و يا افراد ذينفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حيات و يا پس از فوت وي مي‌باشد. تعهد شرکت بيمه در اين زمينه در مقابل دريافت حق بيمه مي‌باشد. بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بطور مادام العمر متعهد مي شود که اگر هر زمان و به هر علت ، بيمه شده فوت کند سرمايه مندرج در بيمه نامه را با اضافه سرمايه اي که از محل مشارکت در منافع تامين شده به استفاده کننده بپردازد.
بيمه عمر و پس‌انداز انفرادي
در اين بيمه، چنانچه بيمه‌شده در خلال مدت بيمه فوت نمايد، در صورتيکه حق بيمه‌ها تا تاريخ فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به‌اضافه سرمايه‌اي که ممکن است تا تاريخ فوت از محل مشارکت در منافع تامين شده باشد، به ذينفع پرداخت شده و چنانچه اين بيمه‌نامه تا پايان مدت ادامه يابد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به‌اضافه سرمايه اضافي که ممکن است از محل مشارکت در منافع تامين شده باشد به ذينفع پرداخت مي‌شود.
بيمه تامين هزينه جهيزيه
در اين نوع بيمه نامه بيمه گذار و بيمه شده پدر يا مادر دختر و يا در صورت عدم وجود آنان هر شخص ديگري است که علاقمند به تامين آينده دختر بوده و استفاده کننده در صورت فوت و يا حيات بيمه شده دختري است که بيمه نامه به نفع او صادر شده است.
بيمه جامع زندگي
اين بيمه نامه علاوه بر تأمين منابع لازم براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي، برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت و امکان دريافت مستمري، در رابطه با نحوه و مبلغ حق بيمه هاي پرداختي و ارائه خدمات به بيمه شدگان نيز داراي انعطاف پذيري زيادي بوده و با دارا بودن ضريب افزايش سالانه جهت حق بيمه و سرمايه فوت ، بيمه شده را در مقابل تورم فرضي آينده تجهيز مي نمايد.
بيمه عمر گروهي
بيمه عمر گروهي بيمه‌نامه‌اي است که به موجب آن بيمه‌گر متعهد مي شود در صورت فوت يا حيات بيمه‌شده‌، سرمايه‌اي را بصورت يکجا به ذينفع يا استفاده‌کننده که در بيمه‌نامه قيد گرديده است پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه‌نامه بيمه‌گذار براي بيمه‌نمودن کارکنان خود اقدام مي‌نمايد.
بيمه تمام عمر گروهي
هدف در بيمه عمر اطمينان يافتن از آينده از طريق تأمين سرمايه يا مستمري براي فرد بيمه شده و يا افراد ذينفع مورد نظر او در موعد مقرر در زمان حيات و يا پس از فوت وي مي‌باشد. تعهد شرکت بيمه در اين زمينه در مقابل دريافت حق بيمه مي‌باشد. بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه ، بطور مادام العمر متعهد مي شود که اگر هر زمان و به هر علت ، بيمه شده فوت کند سرمايه مندرج در بيمه نامه را با اضافه سرمايه اي که از محل مشارکت در منافع تامين شده به استفاده کننده بپردازد.
بيمه عمر مانده بدهکار
موسسات اعتباري يا بانک‌ها مي‌توانند افرادي را که از آنها وام دريافت مي‌دارند را بيمه نمايند تا چنانچه درطول مدت وام، وام‌گيرنده فوت کند، پرداخت اقساط وام از سوي بيمه‌گر انجام مي‌شود، درنتيجه بازماندگان وام‌گيرنده ديني درقبال موسسه وام‌دهنده نداشته و وثيقه مورد رهن بعد از فوت بيمه‌شده آزاد خواهد شد .
بيمه عمر زماني
در اين نوع بيمه چنانچه بيمه‌شده در خلال مدت بيمه فوت کند و حق بيمه‌ها تا تاريح فوت پرداخت شده باشد، سرمايه مندرج در بيمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت خواهد شد. ولي اگر بيمه‌شده در پايان مدت در قيد حيات باشد، بيمه‌گر تعهدي نخواهد داشت و حق‌بيمه‌ها قابل برگشت نيست. امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق‌بيمه آن مي‌باشد .
بيمه عمر و پس‌انداز
افراد دورانديش وآينده نگر با هرتوان مالي ازطريق پس اندازهاي خود مي توانند يک بيمه نامه عمروپس انداز داشته باشند . اين بيمه نامه ازطريق جمع آوري پس اندازهاي کوچک مردم سرمايه هاي بزرگ براي آنها تشکيل مي دهد . به اين بيمه عنوان بازنشستگي هم اطلاق مي شود .
بيمه کارکنان دولت(عمر گروهي)
در اين نوع بيمه، کارکنان دولت در مقابل فوت به هر علت به مدت يک سال بيمه مي‌شوند. حق بيمه اين بيمه بر اساس بخشنامه‌هاي صادره از طرف دولت تعيين مي‌شود.

 

3- بيمه اشخاص (حوادث
موضوع اين بيمه سانحه وحادثه‌اي است که مي‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگي دائم کلي و يا جزئي، از کارافتادگي موقت، جراحت و صدمات بدني و هزينه هاي پزشکي گردد.
موضوع بيمه حوادث پرداخت غرامت معين در صورت فوت موردبيمه يا نقص عضو و از کار افتادگي و جبران هزينه‌هاي درماني ناشي از وقوع حوادث مشمول بيمه است. خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش‌هاي اصلي در بيمه‌هاي حوادث مي‌باشد و خطرات از کارافتادگي موقت و بستري در بيمارستان و هزينه‌هاي پزشکي ناشي از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعي قرار دارند.
بيمه‌هاي حوادث اکثراً به صورت پوشش خطرات ناشي از حوادث در تمام اوقات (24 ساعت شبانه روز) و در هر مکان و يا زمان در طول مدت بيمه‌نامه بوده و شامل خطرات شغلي، حرفه‌اي، ورزشي، ماموريت، مسافرت و ... مي‌گردد.
رشته بيمه اشخاص(حوادث) مشتمل بر 9 زيررشته مي‌باشد که عبارتند از:
انفرادي
بيمه اشخاص حوادث انفرادي
در اين بيمه شخص مي‌تواند خود و يا فرد ديگري را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي مدت يک سال بيمه نمايد. در اين بيمه‌نامه تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضو جزئي و کلي دائم، از کارافتادگي، هزينه پزشکي، غرامت روزانه از کارافتادگي در اثر حادثه مي‌باشد.حق‌بيمه در اين بيمه‌نامه بر اساس شغل افراد تعيين مي‌گردد.
گروهي
بيمه حوادث گروهي براي تعداد بيش از ده نفر صادر مي‌شود و شرايط آن با توجه به نياز بيمه گذار تنظيم مي‌گردد. در اين بيمه، بيمه‌گذار مي‌تواند افرادي را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي براي مدت يک سال بيمه نمايد. حق بيمه در اين قرارداد بر اساس شغل افراد و طبقه شغلي که 75% افراد را شامل مي‌شود تعيين مي‌گردد .
بيمه کارکنان دولت
در اين نوع بيمه کارکنان دولت در مقابل حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي براي مدت يک سال بيمه مي‌شوند. حق‌بيمه اين بيمه بر اساس بخشنامه‌هاي صادره از طرف دولت تعيين مي‌شود.
بيمه دانش آموزي
در اين نوع قرارداد دانش‌آموزان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شرکت بيمه ايران و سازمان آموزش و پرورش تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذکر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌کننده شرايط و حق‌بيمه مي‌باشد.
بيمه دانشجويان
در اين نوع قرارداد دانشجويان بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شرکت بيمه ايران و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذکر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌کننده شرايط و حق بيمه مي‌باشد.
بيمه مهدکودک‌ها
در اين نوع قرارداد کودکان مهدکودک‌ها بر اساس توافق‌نامه منعقد شده بين شرکت بيمه ايران و سازمان آموزش و پرورش و يا سازمان بهزيستي تحت پوشش بيمه حوادث قرار مي‌گيرند. شرايط ذکر شده در اين توافق‌نامه تعيين‌کننده شرايط و حق‌بيمه مي‌باشد.
بيمه سازمان‌ها
در اين بيمه هر سازمان مي‌تواند کارکنان خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي مدت يک سال بيمه نمايد. در اين قرارداد تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضو جزئي و کلي دائم، از کارافتادگي، هزينه پزشکي، غرامت روزانه از کارافتادگي در اثر حادثه مي‌باشد.حق‌بيمه در اين بيمه‌نامه بر اساس طبقه شغلي اکثريت افراد (75% افراد) تعيين مي‌گردد .
بيمه گروهي کوتاه‌مدت
در اين بيمه هر گروهي مي‌تواند اعضاي خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و يا خطرات شخصي براي بازه‌هاي کوتاه‌مدت بيمه نمايد. در اين قرارداد تعهدات اصلي و تبعي عبارتند از فوت، نقص عضو جزئي و کلي دائم، از کارافتادگي، هزينه پزشکي، غرامت روزانه از کارافتادگي در اثر حادثه مي‌باشد.حق‌بيمه در اين بيمه‌نامه بر اساس طبقه شغلي اکثريت افراد (75% افراد) و با درنظر گرفتن تعرفه‌هاي کوتاه‌مدت تعيين مي‌گردد .
بيمه حوادث خانواده
در اين بيمه‌نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه، کليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در داخل و خارج از کشور بيمه مي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگي دائم (کلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گذار مي‌باشد.
بيمه حوادث نوروزي
در اين بيمه‌ نامه سرپرست خانواده با پرداخت حق‌بيمه، کليه افراد خانواده را در مقابل حوادث در تمام ساعات شبانه‌روز در مدت تعطيلات نوروزي در داخل و خارج از کشور بيمه مي‌نمايد.در اين نوع بيمه‌نامه تعهدات بيمه‌گر شامل فوت، نقص عضو و از کارافتادگي دائم (کلي و جزيي) ناشي از حوادث مشمول بيمه همسر و فرزندان بيمه‌گذار مي‌باشد.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3442
امروزامروز6
دیروزدیروز8
هفته جاریهفته جاری82
ماه جاریماه جاری263
کل آمارکل آمار3442