بیمه اتومبیل

اين بيمه نامه خسارتهايي که در اثر حوادث رانندگي موجب زيان مالي و جاني مي گردد، به شرح زير تحت پوشش قرار مي دهد:

1- بيمه ثالث:
کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين که اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مکلفند وسائل نقليه مذکور را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدک و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود ، نزد يکي از شـرکتهاي بيـمه که مجـوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مرکزي ايران داشته باشد، بيمه نمايند. کليه زيانديدگان ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني (اعم از زيان جاني و مالي) خواه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي (شرکتها) باشند شخص ثالث ناميده مي شوند و خسارتهاي مالي وارده به کليه اموال منقول و غير منقول متعلق (تحت مالکيت) اشخاص ثالث جبران ميگردد.
هر زيانديده اي که آسيب ببيند چه جاني و چه مالي شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که به عنوان سرنشين محسوب مي گردد. شخص ثالث: کليه زيانديدگان ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني اعم از زيان جاني و مالي ،خواه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي(شرکتها) باشند شخص ثالث ناميده مي شوند.
خسارت مالي: عبارت است از خسارتهاي وارده به کليه اموال منقول و غير منقول متعلق (تحت مالکيت) اشخاص ثالث. هر زيانديده اي که آسيب ببيند چه جاني و چه مالي شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمي شود.
خسارت جاني: منحصراً مربوط به آسيب جاني و صدمات وارده به جسم آدمي است نه موجودات ديگر بلکه فقط انسان. خسارت جاني شامل: ديه جرح + ديه فوت + ديه نقص عضو + هزينه درمان مي باشد.
خسارت سرنشين: بيمه نامه سرنشين مخصوص راننده است.(تبصره 6 ماده 1 قانون بيمه اجباري شخص ثالث)
سرنشين کيست؟ سرنشين فردي است که از لحظه سوار شدن تا پياده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسيله نقليه آسيب ببيند طبق تعريف بيمه نامه،سرنشين تلقي مي گردد.
2- بيمه بدنه :
بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گزار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد.
خسارت‌هايي كه در اثر حوادث اتومبيل متوجه اشخاص ثالث مي‌شود به موجب بيمه‌نامه شخص ثالث مورد تامين قرار مي‌گيرد. بيمه شخص ثالث جنبه اجباري دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود مي‌باشد. بنابراين اين گروه بيمه را مي‌توان به سه گروه زير تقسيم كرد: پوشش بيمه بدنه اتومبيل نگراني هاي بيمه گزاران (دارندگان اين وسائل) در مورد حوادثي كه منجر به آسيب ديدن اتومبيل آنها و ايجاد هزينه هاي پرداخت خسارت ميگردد را كاهش مي دهد يا از ميان مي برد.
در بيمه هاي بدنه بيمه گزار در مقابل پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود بخاطر خطرات تحت پوشش مبلغي را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور كلي اتومبيلهايي كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي ميگردند در ابتداي امر بايستي قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند و اين قابليت در مرحله اول از دو راه اثبات ميگردد:
سال ساخت اتومبيل:
حداكثر بيش از 10 سال از توليد و مونتاژ وسائل نقليه سواري در زمان معرفي و صدور بيمه نامه نگذشته باشد،البته براي پوشش بيمه بدنه اتومبيلهاي سواري با قدمت سال ساخت براي هر سال اضافه بر 10 سال مزبور 5% اضافه نرخ بعنوان قدمت سال ساخت در نظر گرفته و بر حق بيمه هاي اصلي اضافه گرديده و صدور بيمه نامه براي اتومبيلهايي كه بيش از 20 سال از ساخت آنها گذشته باشد نياز به مجوز از مديريت بيمه هاي اتومبيل دارد.
بازديد اوليه از اتومبيل:
راه ديگر اثبات قابليت پوشش بيمه بدنه براي اتومبيلهاي معرفي شده،كارشناسي بازديد اوليه از وسيله نقليه معرفي شده توسط كارشناس مورد تأييد شركت است كه كارشناس مزبور بايد داراي مجوز كارشناسي بازديد اوليه و كد اختصاصي بوده و گزارش مربوطه را جهت صدور بيمه نامه بدنه تهيه نمايد.

عضویت درخبرنامه

برای اطلاع ازکلیه امور بیمه ای و دریافت اخبار سایت، ایمیل خود را وارد کنید:

آمار بازدیدکنندگان

3441
امروزامروز5
دیروزدیروز8
هفته جاریهفته جاری81
ماه جاریماه جاری262
کل آمارکل آمار3441